Veselina Masleše 74, Novi Sad, Srbija
ponedeljak – petak od 06:00 do 23:00; subota od 08:00 do 23:00; nedelja od 08:00 do 20:00
Grupni
treninzi

Ukoliko ste osoba koja više voli da vežba u grupi i da na zabavan, bezbedan i efikasan način dostigne željenu fizičku formu, onda je SYNERGY koncept grupnih treninga pravi izbor za vas. Pored vrhunskih trenera i opreme visokog kvaliteta, našim članovima nudimo mogućnost da svoje vežbanje učine boljim kroz procenu fizičke forme i smernice za odabir adekvatnih programa vežbanja, usluge koje se realizuju jednom u dva meseca, a deo su paketa članarina u okviru našeg trening centra.

 

Za vas smo pripremili 9 različitih programa vežbanja koje smo podelili u 5 kategorija:

  • Strength
  • Mind & body
  • Endurance
  • Equipment based
  • Fusion
Prijavi se
SVI TRENINZI
STRENGTH
S Boot Camp Basic
S Boot Camp Advanced
S Core & Gluteus
MIND & BODY
S Mobility
S Fundamental
ENDURANCE
S Ride
EQUIPMENT BASED
S Performance
FUSION
S Ride & Core
S Ride & Gluteus
Grupni trening
Synergy grupni trening
Prijavi se
Grupni trening
S Boot Camp Basic

Spada u grupu treninga kojima je osnovni cilj razvoj mišićne forme. Primenom osnovnih obrazaca kretanja i dodatnog opterećenja na adekvatan način se aktivira muskulatura koja je tokom dana najčešće neaktivna zbog sedentarnog načina života. Realizuje se u kombinaciji sa treninzima koji za cilj imaju da unaprede mobilnost i stabilnost te se zbog toga preporučuje početnicima i osobama koje se ne odlikuju visokim nivoom fizičke forme. Takođe, predstavlja odličnu pripremu za kasnije učestvovanje u intenzivnijim treninzima u okviru SYNERGY trening centra.

Prijavi se
Grupni trening
S Boot Camp Advanced

Spada u grupu treninga kojima je osnovni cilj razvoj mišićne forme. Primenom kompleksnih obrazaca kretanja, značajnijeg opterećenja i različitih perioda
rada i odmora, na adekvatan način se aktivira  uskulatura celog tela i postiže se visok metabolički efekat. Preporučuje se naprednim vežbačima, osobama koje vežbaju duže od godinu dana i predstavlja odličan trening za efikasno unapređenje fizičke forme.

Prijavi se
Grupni trening
S Core & Gluteus

Spada u grupu treninga kojima je osnovni cilj razvoj mišićne forme, naročito muskulature trupa i sedalne regije. Primenom adekvatnih obrazaca kretanja i
efikasnih vežbi ova vrsta treninga jača posturalnu muskulaturu i značajno olakšava realizaciju svakodnevnih aktivnosti. Preporučuje se, kako neaktivnoj populaciji koja dugo sedi tokom dana, tako i naprednim vežbačima i sportistima koji redovnim učešćem mogu na efikasan način da unaprede
svoje sposobnosti.

Prijavi se
Grupni trening
S Mobility

Spada u grupu treninga kojima je osnovni cilj razvoj mobilnosti i stabilnosti pojedinca. Primenom specifičnih vežbi povećava se pokretljivost onih delova tela koji su često kruti ukoliko nismo dovoljno fizički aktivni, dok se ujedno utiče i na stabilnost drugih delova tela što značajno olakšava svakodnevno
funkcionisanje. Preporučuje se vežbačima svih nivoa veština i fizičke forme.

Prijavi se
Grupni trening
S Fundamental

Spada u grupu treninga kojima je osnovni cilj razvoj mobilnosti i stabilnosti pojedinca, kao i učenje osnovnih obrazaca kretanja. Preporučuje se
početnicima kako bi usavršili određene pokrete koji će im olakšati realizaciju osnovnih i pomoćnih vežbi snage. Jedinstven sistem vežbi nudi široku paletu
mogućnosti za dalji razvoj fizičke forme, a najčešće se koristi kao dopuna intenzivnijim treninzima u okviru SYNERGY trening centra ili kao efikasan metod oporavka.

Prijavi se
Grupni trening
S Ride

Spada u grupu treninga kojima je osnovni cilj razvoj kardiorespiratorne forme. Primenom specijalizovanih trenažera, stacioniranih bicikla, kao i različitih modela treninga, na efikasan način se unapređuje jedan od ključnih elemenata fizičke forme i značajno se utiče na podizanje dnevne kalorijske potrošnje. Preporučuje se vežbačima različitog nivoa  posobnosti jer omogućava lako doziranje opterećenja i nije  reviše zahtevan sa aspekta koordinacije pokreta.

Prijavi se
Grupni trening
S Performance

Spada u grupu treninga koji za cilj imaju razvoj celokupne fizičke forme. Visokog je intenziteta, smenjuju se intervali rada i kratkog odmora, a koriste
se brojni rekviziti koji povećavaju njegovu efikasnost. Preporučuje se naprednim vežbačima, tj. osobama koje duže od godine dana vežbaju u kontinuitetu.

Prijavi se
Grupni trening
S Ride & Core

Spada u grupu kombinovanih treninga koji za cilj imaju unapređenje dve komponente fizičke forme, tačnije kardiorespiratorne i mišićne. Jedan deo
treninga se realizuje na stacioniranim biciklima, dok je drugi deo usmeren na jačanje muskulature trupa. Ovakav sistem treninga nudi veliku efikasnost i
targetira one segmente fizičke forme koji su najviše pogođeni sedentarnim načinom života. Preporučuje se vežbačima svih nivoa veština i sposobnosti.

Prijavi se
Grupni trening
S Ride & Gluteus

Spada u grupu kombinovanih treninga koji za cilj imaju unapređenje dve komponente fizičke forme, tačnije kardiorespiratorne i mišićne. Jedan deo
treninga se realizuje na stacioniranim biciklima, dok je drugi deo usmeren na jačanje muskulature sedalne regije. Ovakav sistem treninga nudi veliku efikasnost i targetira one segmente fizičke forme koji su najviše pogođeni sedentarnim načinom života. Preporučuje se vežbačima svih nivoa veština i sposobnosti.

Prijavi se
Raspored grupnih treninga
Termin Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
09:00
09:30 S Boot Camp Basic S Boot Camp Basic
10:00
10:30
11:00
11:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00 S Boot Camp Basic
Termin Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
09:00 S Boot Camp Advanced S Boot Camp Advanced
09:30 S Boot Camp Advanced S Boot Camp Advanced
10:00
10:30
11:00
11:30
18:00 S Boot Camp Advanced
18:30 S Boot Camp Advanced S Boot Camp Advanced S Boot Camp Advanced
19:00 S Boot Camp Advanced S Boot Camp Advanced S Boot Camp Advanced
19:30 S Boot Camp Advanced S Boot Camp Advanced
20:00 S Boot Camp Advanced
20:30 S Boot Camp Advanced S Boot Camp Advanced
21:00 S Boot Camp Advanced
Termin Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
18:00 S Core & Gluteus S Core & Gluteus
18:30 S Core & Gluteus S Core & Gluteus
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
Termin Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00 S Mobility
11:30
18:00 S Mobility
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30 S Mobility
21:00
Termin Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
09:00 S Fundamental S Fundamental
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30 S Fundamental
18:00 S Fundamental
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
Termin Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
18:00
18:30
19:00 S Ride S Ride
19:30 S Ride S Ride
20:00 S Ride
20:30 S Ride
21:00
Termin Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
09:00 S Performance
09:30 S Performance
10:00 S Performance
10:30 S Performance
11:00
11:30
18:00 S Performance
18:30 S Performance S Performance
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
Termin Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
18:00
18:30
19:00
19:30 S Ride & Core
20:00 S Ride & Core
20:30
21:00
Termin Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
18:00
18:30
19:00
19:30 S Ride & Gluteus
20:00 S Ride & Gluteus S Ride & Gluteus
20:30 S Ride & Gluteus
21:00
Termin Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
09:00 S Boot Camp Advanced S Fundamental S Performance S Fundamental S Boot Camp Advanced
09:30 S Boot Camp Advanced S Boot Camp Basic S Performance S Boot Camp Basic S Boot Camp Advanced
10:00 S Performance
10:30 S Performance
11:00 S Mobility
11:30 S Fundamental
18:00 S Performance S Mobility S Core & Gluteus S Fundamental S Boot Camp Advanced S Core & Gluteus
18:30 S Boot Camp Advanced S Performance S Boot Camp Advanced S Core & Gluteus S Performance S Boot Camp Advanced S Core & Gluteus
19:00 S Boot Camp Advanced S Boot Camp Advanced S Ride S Boot Camp Advanced S Ride
19:30 S Ride & Core S Boot Camp Advanced S Ride S Boot Camp Advanced S Ride & Gluteus S Ride
20:00 S Ride & Core S Ride & Gluteus S Boot Camp Advanced S Ride S Ride & Gluteus
20:30 S Mobility S Ride & Gluteus S Boot Camp Advanced S Ride S Boot Camp Advanced
21:00 S Boot Camp Basic S Boot Camp Advanced
Online zakazivanje

Potrudili smo se da vam olakšamo pristup prijave, kontrolu evidencije svih aktivnosti unutar našeg trening centra, a sada je na vama da napravite promenu i zakoračite ka kvalitetnijem i aktivnijem načinu života.

Želite da trenirate? Jedan klik vas deli.
S Boot Camp Basic
S Boot Camp Advanced
S Core & Gluteus
S Mobility
S Fundamental
S Ride
S Performance
S Ride & Core
S Ride & Gluteus